Nyereményjáték

Játékszabály/ Részvételi feltételek


A nyeremény szervezője, lebonyolítója és adatkezelője:

Hévízi Vállalkozók Egyesülete

A játék általános leírása:

A játékban játék felhívásokat teszünk közzé a szervező Facebook oldalán ( Hévízi Vállalkozók Egyesülete ) egy nyereményjáték posztban.


A játék a következőképpen zajlik:

3000 Kuponfüzet kerül nyomtatásra, melyen a résztvevő üzletek szerepelnek az aktuális akció megjelölésével. A Night Shopping időtartama alatt 2021. Október 23. 17:00-21:00 óra között minden vásárló a csatlakozott üzletekben, vendéglátóegységekben matricát kap a vásárlása után, melyet a kuponfüzetbe ragaszt. Amennyiben minium 6 db matricát összegyűjtött, a Tourinform iroda (Rákóczi u. 2). előtt elhelyezett gyűjtődobozba bedobja a mobiltelefonszámával ellátott kuponfüzetet. Erre 17:00-21:00 óráig lesz lehetősége.

A sorsolás időpontja, folyamata:

Időpontja: 2021.10.23. Szombat 21:00.

A sorsolás helye: Tourinform Iroda előtt, Rákóczi u. 2.

Folyamata: 3 tagu sorsolási bizottság,

Bizottság elnöke: Morvai Anikó

Bizottsági tag: Kökösi-Kiss Mária

Bizottsági tag: Mörkné Győrvári Henriette

Az összegyűjtött nyeremény szelvényeket egy gyűjtőzsákba tesszük. Majd a sorsolási bizottság egy tagja, kezébe veszi az Ajándék utalványt, mely 2 fő/2 éjszakás kikapcsolódás az Auróra Vendégházban. A sorsolási bizottság másik tagja kihúzza a gyűjtőzsákból az adott felajánláshoz tartozó nyertes nevét.

A sorsolás befejezése után a kuponfüzeten szereplő mobiltelefonszámot felhívjuk, elvégezzük az adatfelvételt.

Amennyiben a nyertest bizonyíthatóan, többszöri telefonhívással sem sikerül elérni, a nyeremény a felajánló birtokában marad.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá.

A nyertesek nevét és lakóhelyét város megnevezéssel a Hévízi Vállalkozók Egyesülete FB oldalán és HelloHévíz.com weboldalon a sorsolás lezárultát követően közzéteheti a szervező.

A nyeremény kézbesítése

A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, ill. igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény átvétele lehet személyes vagy postai úton történő, a postai úton történő postázás elengedhetetlen feltétele a nyertes értesítési adatainak ( név, lakcím) pontos megadása. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A játékban való részvétel feltételei:

  • az eseményben résztvevő üzletekben értékhatár nélkül vásárol, és az érte kapott matricát az üzletben beragasztja a kuponfüzetbe.
  • 1 üzletben 1 db matrica adható vásárlásonként, és kuponfüzetenként.
  • A kuponfüzetet Október 23. 17:00-21:00 óra között bedobja a Tourinform Iroda előtti gyűjtődobozba, úgy, hogy azon jól látható módon szerepel a mobiltelefonszáma.
  • A hivatalos játékszabályban foglalt előírásokat elfogadja és megfelel a játék valamennyi feltételének.

Selfie Különdíj:

Aki Október 23.-án 17:00-21:00 óra között feltölt egy selfiet a kedvenc hévízi üzlete előtt a facebookra nyilvános posztban a #2021heviz megjelöléssel, és beköveti a Hello Hévíz facebook oldalát, az külön játékban vesz részt, melynek nyereménye 2 fő/2 éjszakás kikapcsolódás a Korona Panzióban.

A sorsolás időpontja, folyamata:

Időpontja: 2021.10.25. Hétfő 19:00.

A sorsolás helye: Online élő közvetítés a Hello Hévíz-Hévízi Vállalkozók Egyesülete facebook oldalán

Folyamata: 3 tagu sorsolási bizottság,

Bizottság elnöke: Morvai Anikó

Bizottsági tag: Kökösi-Kiss Mária

Bizottsági tag: Mörkné Győrvári Henriette

A #2021heviz megjelölések kikeresése után, papírra írjuk a neveket, és egy gyűjtőzsákba tesszük, majd ebből a zsákból kihúzzuk a szerencsést, akivel Messengeren felvesszük a kapcsolatot.

Amennyiben a nyertest bizonyíthatóan, megkeresésünkre nem reagál, a nyeremény a felajánló birtokában marad.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá.

A játékban nem vehet részt:

  • Az eseményben résztvevő üzletek munkavállalói, tulajdonosai.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a résztvevőt, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá. Amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

Adózással kapcsolatos általános szabályok

A nyereményekkel kapcsolatos adóterheket a nyeremények felajánlóik viselik, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli ( ide tartozik pld. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, telefonköltség stb.)

Adatvédelem.

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők a résztvevők személyes adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév,cím,telefonszám,lakcím és e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, kezelje és felhasználja- időben nem korlátozottan- a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára. A résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból.

Általános rendelkezések.

  • a játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
  • A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatók.
  • A Játék lebonyolításában résztvevő üzletek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
  • A Szervezők a Játékszabály megváltoztatásának jogát fenntartják.

Kelt: Hévíz, 2021. Október 12-én

Elérhetőségek: Hévízi Vállalkozók Egyesülete

Tel.szám: 06/20 424 4698

Email.cím: helloheviz@gmail.com