Játékszabály / Részvételi feltételek
#hévízicsók fotós játék 

 2024. február 14 – 18.


1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője:
Hévízi Vállalkozók Egyesülete

2. A játék általános leírása:

A játékban azok vehetnek részt, akik 2024. február 14 és 18. között Hévíz városában, egy vagy több Valentin Napi dekorációval ellátott padnál, selfie pontnál páros fotót készítenek, és az elkészült képet feltöltik #hévízicsók felirattal saját Facebook és/vagy Instagram oldalukra 2024. február 18-én éjfélig. Továbbá a helloheviz.com oldalon névvel, e-mail címmel és egy fotóval regisztrálnak a nyereménysorsolásra. A fotók beérkezését követően a játék szervezője, véletlenszerűen választja ki azokat a játékosokat, akik megnyerik a játék nyereményeit. A sorsolásban egy nevező, egy névvel, és egy e-mail címmel vesz részt, függetlenül attól, hogy több alakalommal is elküldte-e nevezését, vagy több képet is töltött fel szervező regisztrációs felületére. A szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti. Adategyeztetést követően a nyertesek nevét a szervező saját felületein közzéteheti. A játék szervezője a nevezéshez feltöltött fotókat szabadon felhasználhatja, azokat nyilvános felületein közzéteheti.

3. A játék időtartama:

2022. február 14 – 18.

4. Játék értékelése, eredményhirdetés

A Szervező által kisorsolt nyertesek kihirdetésére 2024. február 19-én kerül sor a Majerik Hotelben ( Én Anyósom Konyhája különtermében, 8380 Hévíz, Kölcsey utca 6) valamint élő bejelentkezésen keresztül a Hello Hévíz- Hévízi Vállalkozók Egyesületének facebook oldalán.

Pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a Szervező a nyertest a sorsolást követő adatfelvétel során nem éri el, a nyertes a Szervező felé nem szolgáltat kellő mennyiségű adatot a nyeremény postázásához, vagy nyereményét megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalához, illetve az általa beküldött kép nyilvánossá tételéhez nem járul hozzá.

5. Nyeremények

 • Rocky Gold ékszerüzlet 1 db karóra 20.000 Ft értékben
 • Rocky Gold ékszerüzlet 1 db ezüst nyaklánc 20.000 Ft értékben
 • Rocky Gold ékszerüzlet 1 db ajándékutalvány 15.000 Ft értékben
 • Alina Apartman Wellness sziget használat (Felhasználható 03.23.-tól előzetes foglalás után) 12.000 Ft értékben
 • MCAFFEE kávézó Szerelmi bájital koktél 2 fő részére 5000 Ft értékben
 • MCAFFEE kávézó Szerelmi bájital koktél 2 fő részére 5000 Ft értékben
 • Budmil Márkabolt ajándékutalvány 10.000 Ft értékben
 • Sandwich Bár 2 db pizza
 • Sajtház ajándékcsomag 15.000 Ft értékben
 • Sajtház ajándékcsomag 15.000 Ft értékben
 • Erika Souvenir Swarowski ékszer 5.000 Ft értékben
 • Hévízi Túrák Városnéző séta 5.800 Ft értékben
 • Az Én Anyósom Konyhája 1 db utalvány 10.000 Ft értékben
 • HéVIPart gyantaékszerek 1 db csepp alakú medál 5.000 Ft értékben
 • HéVIPart gyantaékszerek 1 db csepp alakú medál 5.000 Ft értékben
 • HéVIPart gyantaékszerek 1 db csepp alakú medál 5.000 Ft értékben
 • Sissy Kávézó 1db utalvány 5.000 Ft értékben
 • Farmer Vár 1 db ajándékutalvány 10.000 Ft értékben
 • Szilani Beauty Szépségszalon 1 db ajándékutalvány 5.000 Ft értékben

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a Játékban megadott e-mail címen keresztül értesítjük az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül.

A nyertesnek az értesítést követő 14 napon belül jelentkeznie kell nyereményéért, mégpedig úgy, hogy Szervező számára megadja pontos nevét, címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 14 napon belül, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére.

A nyertes(ek) nevét a www.helloheviz.com weboldalon valamint a szervező saját üzemeltetésű Facebook oldalán, a sorsolás lezárultát követően közzé teszi a Szervező.

7. A nyeremények kézbesítése

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, lakcím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket postai úton, vagy megbeszélés alapján személyesen juttatjuk el a nyerteshez. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

8. A játékban való részvétel feltételei:
A játékban bárki részt vehet, aki:

 • a hivatalos Játékszabályban foglalt előírásokat elfogadja, és megfelel a Játék valamennyi feltételének,
 • 18. életévét betöltött természetes személy,
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A játékban nem vehet részt:

 • A Szervező, az Adatkezelő és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a résztvevőt, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni, vagy ahhoz a játékszabály megszegésével jutott hozzá. Amennyiben az akció során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége, vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

9. Adózással kapcsolatos általános szabályok
A nyereményekkel kapcsolatos adóterheket a nyeremények felajánlója viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli.

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli (ide tartozik pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség; telefonköltség. stb.).

10. Adatvédelem

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: A Szervező/Adatkezelő/Lebonyolító cég a résztvevők személyes adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám, lakcím és e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye, kezelje és felhasználja – időben nem korlátozottan – a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára. A résztvevők tudomásul veszik, hogy személyes adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból.

A játékban résztvevők tudomásul veszik, hogy a játék kapcsán feltöltött fotóikat Szervező a játék lebonyolítása során saját felületein, úgy mint honlap, Facebook oldal, Instagram oldal, Blog közzéteheti, marketing célokra felhasználhatja.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

11. Általános rendelkezések

 • A játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
 • A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatók.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot saját belátása szerint bármikor megszüntesse, vagy felfüggessze, a szabálytalan résztvevőket kizárja.
 • A Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Szervező a Játékszabály megváltoztatásának jogát fenntartja.

Kelt: Hévíz, 2024. február 09.

Elérhetőségek:

Morvai Anikó

Hévízi Vállalkozók Egyesületének Elnöke

Tel: 06204244698

email: helloheviz@gmail.com